در این قسمت کتابهایی که خوانده ام را معرفی می کنم و بسیار خوشحال خواهم شد شماهم درباره این کتابها نظراتتان را بگویید و اگر کتاب مفید دیگری را میشناسید، بگویید تا آنرا نیز وارد کتابخوانه دنیای دیجیتالی کنیم.

از انتشار کتابهای زنده معذوریم ولی اگر ناشری علاقه داشت pdf کتاب ایشان در اختیار همه قرار گیرد؛ این کار را خواهم کرد.